Drepturi de autor

Conținutul site-ului Darmasaj.ro este protejat de copyright ca proprietate intelectuală.

Fără permisia scrisă a Darmasaj.ro (sau a aunuia dintre administratori) nu se acceptă copierea (sub orice formă) a oricărei părți din website (design, text, imagini*)

Cum să aduceţi linkuri către noi:

Este permis să copiați până la 30 de cuvinte sau șiruri de caractere din site pentru a cita un articol și a face legătura.
Nu ne vom da acordul pentru folosirea materialelor grafice**.

*la „imagini” se încadrează orice fișier în format GIF, JPEG, TIFF, sau PNG, inclusiv screenshot-urile.

%d blogeri au apreciat: